Menu

KONTINGENTREGLER

 

Kontingentsatserne for medlemmer af Blovstrød IF Fodboldafdeling er følgende :

Vedtaget på generalforsamling 17. februar 2016

 

Ungdomsmedlemmer under 19 år samt kvindesenior

 550 kr. pr. ½ år

Seniormedlemmer mellem 19 og 32 år

750 kr. pr. ½ år

Seniormedlemmer over 33 år

1.100 kr. pr. år

Passive medlemmer

250 kr. pr. år

 

Udsnit af Blovstrød IF fodboldafdelings love vedrørende kontingent 

  • Kontingentet opkræves pr. 1 februar samt pr. 1. august.
  • Prøve perioden i Blovstrød IF Fodbold er 3 uger. Indmeldelse sker via hjemmesiden.
  • Ethvert spørgsmål vedr. kontingent skal rettes til kontingent kasseren eller formanden. Vi forbeholder os ret til at udsende mail til en samlet gruppe vedr. skyldig kontingent, uanset om dette er ikke gældende i forhold til normal praksis.
  • Kontingentfrie medlemmer dags dato : Æresmedlemmer, BIF Fodbolds Bestyrelsesmedlemmer,
  • Frivillige og ulønnede trænere/holdlederes børn får refunderet deres kontingent via aftale med kontingentkasseren.
  • For medlemskab af Blovstrød IF Fodboldafdeling er man forpligtet til at betale det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontigent.
Luk