Menu

Spilleregler

 § 1. Præmier / Aldersgrænser.

Der er ingen alderskrav i stævnet om lørdagen

Veteranrække er for spillere som er minimum 40 år på spilledagen.

Vedrørende præmier henvises til anden side.

§ 2. Banen.

Banen og dens indretning skal være som følger:

Dimension: Håndboldbane (20 x 40 meter).

 Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:
1.       Midterlinien.
2.       Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet målfeltet).
3.       Straffekastliniens midte som straffesparkmærke.
4.       Den stiplede 3-meter linie, som afstandslinie m.v.
5.       Målene.

Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj. Målstængerne, der har samme bredde som bandens højde, betragtes sammen med overliggeren som bande. Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjørnekast, selv om banen har “skrå hjørner”.

§ 3. Bolden. 

Der spilles med en str. 5 (jf. fodboldloven) specielt velegnet til indefodbold.

§ 4. Spillernes antal.

Et hold består af 4 spillere plus indtil 2 udskiftningsspillere. På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spiller forsætligt må spille bolden med hånd eller arm. Udskiftning skal foregå på banens modsatte side af dommerbordet, og kan finde sted når som helst.

Når bolden er i spil skal udskiftning ligeledes foregå fra midterlinien ± 5 meter, i modsat fald betragtes udskiftningen som forkert udført. Mens bolden er i spil, må en “ny” spiller ikke betræde banen, før den "udskiftede” spiller helt har forladt denne. Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.

En spiller kan udvises

 • Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller).
 • Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring).
 • Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe).

Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 sekunder. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer. Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte.

§ 5. Spillernes udstyr.

Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes. Benskinner er ikke obligatoriske. Sidstnævnte hold i turneringsplanen skal skifte trøjer i tilfælde af trøjelighed eller bære overtræks veste som bliver udleveret fra dommerbordet.

§ 6. Dommeren.

Dommerens trøjefarve er sort. Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort.

§ . Liniedommere.

Anvendes ikke.

§ 8. Spilletid.

Spilletiden er 1 gange 7 minutter.

§ 9. Spillets igangsættelse.

Begyndelsessparket er IKKE retnings bestemt. Der kan IKKE scores direkte på begyndelsessparket.

Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. Derefter må der være max. 3 spillere på egen banehalvdel. Ved begyndelsessparket efter en scoring må det hold der ikke giver bolden op befinde sig på begge banehalvdele. Først nævnte hold giver bolden op dog I alle finalekampe har det bedst placerede hold i indledende puljer ret til begyndelsessparket, ved lighed i puljeplacering er der lodtrækning om begyndelsessparket.

Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået. Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, jfr. dog § 13 og 14.

§ 10. Bolden i og ude af spil.

Jfr. Fodboldloven.

§ 11. Betingelserne for scoring af mål.

Jfr. Fodboldloven.

§ 12. Off side.

Reglen anvendes ikke.

§ 13. Utilladelig spillemåde og øvrige spilleregler.

En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser:

 1. En af de i Fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark. Kun lettere - ikke glidende tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt.
 2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller.
 3. Forsætligt er 4. spiller på egen banehalvdel, når bolden er i spil (dommerne opfordres til at tage det lempeligt i Senior B+C række)
 4. Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden.
 5. Udskifter ulovligt.
 6. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at spille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning).
 7. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning).
 8. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. 
 9. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning).

Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begået mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm. Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede 3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået.

Forud for en mulig kendelse, jf. ovennævnte stk 6, skal dommeren varsle denne ved at strække en arm i vejret.

Der dømmes i kampens sidste minut straffespark for alle forseelser som medfører udvisning. I kampe hvor der skal findes en afgørelse bortfalder ovennævnte regel i eventuel forlænget spilletid. Dommeren bestemmer suverænt om kamptiden skal stoppes eller ej, stævneledelsen opfordrer dog dommeren til at stoppe kamptiden såfremt straffesparket kan have afgørende indflydelse på kampens resultat, eksempelvis hvis stillingen er 3-3 eller lign. og ikke såfremt stillingen er 5-2.

Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, § 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scoringsmulighed kun anvendes gult kort.

Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførsel og straffes med gult kort.

Målscoret af kvinder tæller dobbelt, det vil sige 2 mål.

§ 14. Frispark.

Der findes kun direkte frispark. Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. Ved frispark i eget målfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie. Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast. Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.

§ 15. Straffespark.

Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og uden for den stiplede 3-meter linie.

Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men spilleren skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal den spiller, der vogter målet, udvises.

§ 16. Indkast.

Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne.

Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.

Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

§ 17. Målspark.

Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie.

§ 18. Hjørnekast.

Hjørnekast udføres som indkast. Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden. Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres.

§ 19. Pointberegning/placering

Placerings regler:

Indledende puljer:

 1. Point, der gives 3 point for en sejr og 1 point for uafgjort.
 2. Målforskel
 3. Flest scorede mål
 4. Flest scorede mål i en af holdets kampe
 5. Indbyrdes kamp
 6. Omkamp(e) til først scorede mål (ingen har begyndelsessparket idet dommeren lader bolden falde

Øvrige placeringsregler henvises til vores informationssedler

I alle tvivlstilfælde bestemmer stævneledelsen suverænt og der kan IKKE nedlægges protest over stævneledelsens afgørelse.

 

Blovstrød I.F. Fodbold

Luk