Menu

HISTORIEN

Blovstrød Fodboldklub blev stiftet 1. December 1966 af John “Bager” Hansen (død d. 8. januar 2010). John var indtil hans død æresmedlem af klubben og drev i mange år Bagerforretning på adressen Kongevejen 20 i Blovstrød.

 

Klubben overgik i 1967 fra at være en selvstændig klub til at blive en afdeling og medlem i paraplyorganisationen: Blovstrød Idrætsforening, der blev stiftet dette år. Hermed vores nuværende navn Blovstrød IF Fodboldafdeling.

 

Fodbolden i Blovstrød blev en succes fra starten. 2 seniorhold og flere ungdomshold spillede således fodbold i Blovstrød i år 1967.

 

Vores spilledragts farver, gul trøje og grønne shorts, blev ikke fastlagt ved den stiftende generalforsamling. Blovstrød kommune (som det hed før kommunesammenlægningen i 1970) kunne dog meget billigt hverve mange gule trøjer som var i overskud og dem fik man forærende af kommunen, dermed var den gule trøje fastlagt. Man kunne ikke spille i blå shorts som Hillerød GI og det daværende Farum IK (nu Farum BK som en sammenlægning af Farum Ik og Stavnsholtholt BK) gjorde og man ville ikke spille i sorte shorts som Birkerød gjorde så det måtte være grønne shorts konkluderede formand John ”Bager” Hansen.

 

Til tider var det dog svært at fremskaffe den ønskede spilledragt, således har Blovstrød også spillet i hvide trøjer og til tider i hvide shorts. Nu er det helt fastlagt Blovstrød IF Fodboldafdeling har gul trøje og grønne shorts som deres spilledragt.

 

I starten blev der spillet fodbold på boldbanen ved Blovstrød Skole. Blovstrød kommune havde økonomisk råderum og ville ikke lægge alle økonomiske midler ind den nye kommune: Allerød, ved kommunalreformen i 1970. Derfor blev bl.a. Blovstrød Stadion (tidligere Skovmarken Stadion), beliggende Sandholmgårdsvej 29, 3450 Allerød anlagt i slutningen af 60'erne med 1 græsbane og 1 grusbane. Grusbanen endda med lysanlæg således, at der kunne trænes hele året rundt. Ligeledes blev Blovstrød Svømmehal bygget, men det har ikke så meget med fodbolden at gøre.

 

Ved frivillig arbejdskraft blev der bygget et klubhus på Blovstrød Stadion. De økonomiske midler blev givet af Blovstrød kommune, men al arbejdskraft var frivillig og under kyndig ledelse af Leon Stüchzen. Klubhuset blev gennem tiderne løbende blevet udbygget. I starten rummede træhuset 3 omklædningsrum, caféteria, kontor og 2 toiletter.

 

I 1977 blev klubhuset udvidet med en murstensbygning (det nuværende caféteria) og det gamle caféteria blev ombygget til 2 omklædningsrum. Klubhuset og cafeteriet er senere flere gange blevet udbygget, senest i år 2007, hvor et nyt materiale rum blev indviet. Disse udvidelser, med undtagelse af udvidelsen i 1977, er altid foregået med egne opsparede midler.

 

Til og med 1995 blev næsten alle ungdomskampe afviklet på Blovstrød Skolebane, ganske simpelt fordi den ene græsbane ved Blovstrød Stadion ikke kunne klare kapaciteten. I 1995 blev grusbanen på Blovstrød Stadion omlagt til græsbane og 2 nye grusbaner ved Blovstrødhallen anlagt. Disse baner blev delt med kommunens andre klubber. Således kunne Blovstrød IF Fodboldafdeling samle alle deres aktiviteter på Blovstrød Stadion, i perioden hvor der kunne spilles på græs.

 

I 70'erne var sommerture for vores ældste ungdom, med deltagelse i Norway Cup det helt store hit. Hvis vi sammenligner baneforholdene fra dengang med dem vi har i dag, ja så var Blovstrød Stadion en ren pløjemark, hvor der til tider var langt mellem græsstråene. Boldene blev plejet med læderfedt og ventilen smurt med ventilolie.

 

For at skaffe økonomisk råderum arrangerede fodboldafdelingen i midten af 70'erne 2 store koncerter. Først med Shu-bi-dua og senere med Gasolin. Sidstnævnte gav dog underskud, hvorfor det tog en rum tid inden man igen kastede sig over sådanne arrangementer.

 

I slutningen af 70'erne frem til slutningen af 80'erne havde mange ungdomsmedlemmer glæde af vores venskabsklub Ny Vest fra Bornholm. Således gæstede Ny Vest os i pinsen, med ungdomsturnering, tivolibesøg samt overværelse af en 1. Divisionskamp til følge. I sommerferien besøgte Blovstrød ungdomsmedlemmer så Ny Vest og deltog i det dengang store stævne Hasle Cup. Alle disse besøg blev ordnet via privat indkvartering. Ny Vest er senere hen opløst som klub.

 

Blovstrødhallen blev anlagt i 1982 og har siden skabt stor glæde for byens idrætsliv. Før denne tid spillede vi indefodbold i hallerne på henholdsvis Høvelte samt Sandholm kasserne samt i Engholmhallen i Allerød.

 

I 1985 blev en ny tradition i fodboldafdelingen født. Et indendørs fodboldstævne for senior og ældre. Dette stævne blev afholdt anden weekend i januar og adskilte sig fra andre stævner, ved at deltagerprisen inkluderede bespisning for de deltagende hold. Al mad blev lavet af koner og kærester til de aktive BIF spillere og til dette havde halinspektør Erling Petersen udlånt cafeteriet. Stævnet lever stadig i bedste velgående, nu under andet sponsor navn. Det er så populært et stævne, at det hvert år bliver booket op med hold og dermed også er en god indtægt for fodboldafdelingen. Maden bliver nu omdage anrettet af Cafeteriet i Blovstrødhallen.

 

I 80'erne og starten af 90'erne oplevede fodboldafdelingen nok dens mest aktive periode. Der var mange unge mennesker i byen (ca. 600 elever på Blovstrød skole) og deraf også mange fodboldspillere. Desuden ønskede mange frivillige at give et nap med ved de arrangementer, som skulle afholdes for at få det hele til at løbe rundt økonomisk.

 

I 1987 blev der afholdt en stor 20 års jubilæumsfest. Denne dannede grobund for de populære sommerfester, som blev afholdt årene efter. Man husker specielt tilbage på festen i 1989. Her summede hele Blovstrød Stadion af aktivitet. Der var i en forlænget weekend festtelte samt stort omrejsende tivoli/cirkus. Grundet denne succes blev sommerfesterne flyttet til Blovstrød Skole og nu med hele Blovstrød Idrætsforening som arrangør. Dette var dog ingen succes og sommerfesterne dødede ud og er ikke siden genoptaget.

 

Der blev ligeledes arrangeret Dr. Hook koncert, denne gav dog ikke den store økonomiske gevinst. Fodboldafdelingens nuværende bestyrelse fornemmer ikke at der grundlag for store koncerter i Allerød. Der satses simpelthen for mange penge i forhold til den eventuelle økonomiske gevinst sammenholdt med arbejdet som skal lægges i sådant arrangement.

 

Vores 1. senior oplevede også deres bedste tid i denne periode. Holdet bestod af mange gode fodboldspillere fra Blovstrød krydret med enkelte spillere ude fra. I 1991 opnåede Blovstrød rent seniormæssigt deres bedste placering til dato, holdet blev nummer 4 i serie 1. I 70'erne og 80'erne lå 1. senior mest i serie 4 med enkelte afstikkere til serie 3.

 

Der blev i perioden dannet større indtægtsgrundlag i form af sponsorer og pointaktieklub. Alt sammen noget der kom medlemmerne til gode, for forbruget af de økonomiske midler steg også. Vigtigst af alt var dog, at alle omkring fodboldklubben havde det sjovt.

 

Fodboldklubben har arrangeret talrige Sankt Hans Aftener. Indtil grusbanen på Blovstrød Stadion blev omlagt til græsbane blev disse afholdt på Blovstrød Stadion. Fra midt 90’erne blev arrangementet flyttet til Blovstrødhallen. I år 2001 afholdt overdrog fodboldklubben arrangementet til Blovstrød Håndbold Forening, og arrangementet bliver desværre ikke afholdt mere, primært grundet manglende frivillig arbejdskraft.

 

Ingen træer vokser som bekendt ind i himlen. Der var skabt en udmærket økonomi, men så heller ikke mere. Egenkapitalen var stadig omkring nul likvide midler ved årets afslutning.

 

Fra midt 90'erne og frem til årtusinde skiftet var det nogle svære år for fodboldklubben. Faldende elevtal på Blovstrød Skole gjorde det svært at stille ungdomshold i alle årgange. Der var en vigende tendens til at udføre frivilligt arbejde og samtidig faldt sponsorindtægterne. Det var som om at meget af det man som frivillig brugte sin tid på ikke ville lykkedes.

 

1. Seniors resultater i perioden var heller ikke gode i forhold til tidligere, man rykkede ned i serie 3. For klubbens ældste ungdomsmedlemmer blev der indgået et samarbejde med Lillerød IF (nu Allerød FK), vi fik ikke meget ud af samarbejdet og dette ophørte efter nogle år.

 

I perioden forsøgte man at skabe indtægter via ungdomsfester i Blovstrødhallen. Nogle med mere succes end andre, dog altid med en økonomisk gevinst. Dette fik dog en brat slutning da Blovstrødhallens facade ved en fest mere eller mindre blev smadret og der udviklede sig masseslagsmål.

 

I starten af det nye årtusinde kom der på en eller anden måde menneskeligt overskud blandt frivillige til igen at gøre en stor arbejdsindsats. Mange nye seniormedlemmer ønskede at spille fodbold i Blovstrød ligesom der også kom et stort ryk ind af ældste ungdomsmedlemmer fra Allerød.

 

Blovstrøds 1. Senior havde igen kæmpet sig op i serie 2. I 2002 spillede de således i samme række som Allerød FKs 1. Senior. I 2003 var holdet endda lige ved at rykke op i serie 1. Men 1. Senior var ikke gode nok

 

Blovstrød Løverne som indtil år 2005 hørte til på Blovstrød Stadion oplevede også et medlemsboom fra år 2000 og fremefter. Dette betød at Blovstrød Stadion var fuldstændig overrendt hver tirsdag og torsdag. På P-pladsen, Sandholmgårdsvej samt Blovstrød Allé ja overalt holdt der biler. Vi gjorde Allerød kommune opmærksom på at rammerne for Blovstrød Stadion var sprængt, og at situationen var uholdbar. Blovstrød Løverne flyttede herefter til Skovvang Stadion.

 

I år 2010 tog Allerød Kommunes Borgmester kontakt til bestyrelsen, med et initiativ om at flytte afdelingens aktiviteter fra Blovstrød Stadion til Blovstrødhallen, og samtidig omlægge grusbanerne til kunstgræs og yderligere anlægge 2 græsbaner. Forhandlingerne var mangfoldige og afdelingen gjorde gennem hele processen opmærksom på, at vilkårene for vores afdeling skulle forbedres hvis Blovstrød Stadion skulle forlades.

 

Lørdag d. 17. november  2012 kunne Allerød Kommunes Borgmester indvie kunstgræsbanen ved Blovstrødhallen, en flytteproces af afdelingen var hermed igangsat.

 

I år 2012 lå Herresenior 1 lidt i et dødvande i serie 3, flere følte, at der skulle ske et eller andet, hvis vi havde bare lidt ambitioner med holdet og klubbens flagskib. Vi gik tilbage til nogle gamle dyder, og ansatte den tidligere udenlands professionelle spiller Kim Christensen som spillende træner. Mangt og meget blev vendt op og ned, medlemmerne holdt ved og tog konceptet til sig. Kim Christensen var senior 1 træner i 2 år , begge med oprykninger til følge . Dette betød, at vi i år 2014 igen kunne byde på serie 1 fodbold i Blovstrød.

 

I år 2014 havde Blovstrød IF for første gang i klubbens historie kvalificeret sig til pokalturneringens hovedrunde under DBU. Vi trak Brønshøj Boldklub, som spillede i landets næstbedste række, hermed var der dækket op til foreningens største kamp nogen sinde og medierne undgik ikke dette. Store artikler i samtlige lokalaviser samt TV2 København på pletten gjorde tirsdag d. 12. august uforglemmelig for mange Blovstrød borgere. Vi scorede kampens første mål til 1-0 men Brønshøj var for gode, kampen endte med nederlag 1-9.

 

13. juni 2015 spillede Blovstrød IF deres sidste kamp på Blovstrød Stadion, desværre med nedrykning til serie 2 til følge. Afdelingen rykker til nye baner og faciliteter ved Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, 3450 Allerød.

 

I år 2002 fik vi vores egen hjemmeside under paraply organisationen BLOVSTRØD IF, www.blovstroed-if.dk.  Denne var svær at agere i, da den elektroniske tidsadler ikke var så udbredt som nu om dage, men al begyndelse tager tid.

 

Hjemmesiden blev pr 4. januar 2008 skiftet ud med et nyt og mere brugervenligt program og nyt domæne, www.blovstrod-if.dk.

fds

Pr. 3. december 2014 skiftede vi til ny platform. Denne skulle i højere grad tilpasse sig tidens trend og den måde flere og flere agerer på nettet.

 

Hall of Fame

Mange har gjort en stor frivillig arbejdsindsats for fodboldafdelingen gennem tiderne, men nogle har gjort en uvurderlig indsats, dem vil vi gerne nævne her.

 

Først vores tidligere æresmedlem, John Hansen (død d. 8. januar 2010) samt afdelingens nulevende æresmedlem Leif Kristensen.

 

John Hansen som klubbens stifter, flerårige formand, træner, holdleder samt ikke mindst sponsor. John havde enorm betydning for opstarten og driften af Blovstrød IF Fodboldafdeling i de første mange år. Leif som storsponsor i fodboldklubben samt far til 3 drenge som alle har sat sit præg på afdelingen.

 

Kell Storm og Palle Forkner. Begge flerårige formænd op gennem 70’erne og 80’erne. Kell har stadig tilknytning til afdelingen, og nyder at se 1. seniorkamp i ny og næ.

 

Nu afdøde Kurt Christensen (død d. 12. december 2010), eller KC Finans. Mange årig kasserer i fodboldklubben og storsponsor i slutningen af 80’erne og starten af 90’erne. Kurt fik i slutningen af 80’erne hevet Bent Petersen med ind i bestyrelsen og de 2 satte hurtigt gang i sponsorkontrakterne. Et netværk og idévirksomhed, som den nuværende bestyrelsen stadig nyder godt af.

 

Peter Tømming Hamalainen, Frank Skade-Nielsen samt Lars Kristensen, alle 3 mange årige aktive medlemmer i afdelingen og alle med flere hundrede 1. seniorkampe bag sig. Alle 3 har siddet flere år i bestyrelsen. Peter og Frank har begge bestredet kasser jobbet gennem længere perioder. Frank Skade-Nielsen har fra midt 90 erne været holdleder for vores 1. senior hold i 10. år og er er stadig tilknyttet afdelingen som fysioterapeut. Lars Kristensen havde i mange år klubrekorden i 1. seniorkampe (over 400 kampe), og er revisor for afdelingen. Peter er igen blevet kasserer for afdelingen fra år 2014 og nu også herreseniortræner.

 

Ulrik Bjørnsson. En utrættelig holdleder. Op gennem 90’erne var han 3. seniors drivkraft. Sidenhen har han hjulpet junior, ynglinge, 1. senior samt 2. senior som holdleder. Han har arrageret utallige afslutningsfester og “5 a side” for senior.

 

Klaus Kristensen og Morten Buchwald. Begge med en enorm betydning for driften af afdelingen op gennem 90’erne og i nutiden. Klaus tog først en tørn som formand i 10 år, herefter afløste Morten ham og efter 15 år på posten. I år 2014 blev Klaus igen formand, men blev så afløst af Morten Buchwald i år 2017.

 

Klaus Kristensen, Peter Tømming Hamalainen samt Morten Buchwald har modtaget DBU Sjællands æresnål, en ære som kun få fodboldledere bliver tilskønnet med.

 

Klaus og Morten har endvidere begge modtaget priser af Allerød Kommune, som årets idrætsleder i Allerød Kommune.

 

Vi må ikke glemme vores omgivelser. Halinspektør Erling Petersen samt Stadioninspektør Leif Sandner, begge med 30 års jubilæum i deres hverv. Begge har haft stor betydning for afdelingen i dagligdagen. Begge forlader af aldersmæssige årsager deres hver ved udgangen af år 2015.

 

Økonomisk skal det hele også løbe rundt og nogle erhvervs sponsorer har været med i årtier. A/S Carl Nielsen og Søn, Tømrermester Poul Hvitved ApS, Handelsbanken Allerød samt det nuværende Intersport Allerød

Luk