Menu

GENERALFORSAMLING

Referat fra generalforsamling i Blovstrød IF Fodboldafdeling den 4. marts 2021

 

1. Formanden byder velkommen

Formand Kasper Korndahl bød velkommen til generalforsamling 2021 til online generalforsamling.

 

2. Valg af dirigent og referent

Kasper Kristensen er dirigent. Godkendt

Kasper Korndahl er referent. Godkendt

Generalforsamling er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, dog online.

 

3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

 

Formanden aflagde beretning for 2021.

 

Formanden Kasper Korndahl aflægger beretning. 

 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2021.

Christoffer Schramm fremlægger revideret regnskab. Vi har overskud på ca. 40.000. 

 

5. Kassereren fremlægger bestyrelsens budgetforslag for 2021 til godkendelse.

 Vi investere mere i i ungdomsafdelingen og forventer en forøget kontingent, både grundet den store tilgang i ungdomsrækkerne og et helt nyt seniorhold. 

Ingen spørgsmål og det er hermed godkendt.

 

6. Fastsættelse af kontingent for år 2021

 

Vi foreslår samme kontingent:


Unge 550 kr. halvårligt
Veteran 750 kr. halvårligt
Senior 1100 kr. halvårligt


Ingen kommentarer og hermed godkendt.

 

7. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

8. Valg til afdelingsbestyrelsen, følgende er på valg:

a. Valg af formand for 2 år (pt. Kasper Korndahl, som ønsker at udtræde af bestyrelsen.)

Christoffer Schramm vælges ind som midlertidig formand. Tillykke. Denne post tages op til næste generalforsamling, når vi kan mødes fysisk igen. 

b. Valg af menigt medlem for 1 år (pt. Kristian Kristensen)

Kristian Kristensen genopstiller og vælges ind. Tillykke

c. Valg af menigt medlem for 2 år (pt. Jens Erik Nielsen)

Jan Irlind vælges ind. Tillykke.

d. Valg af menigt medlem for 2 år (pt. Mark Andersson, som ønsker at udtræde af bestyrelsen.)

Anders Steen Jensen vælges ind. Tillykke

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år (pt Jens Erik Nielsen).

Kevin Walter vælges som suppleant. Tillykke

 

10. Valg af revisor for 1 år (pt Frank Skade Nielsen)

Frank Skade Nielsen genopstiller og vælges ind. Tillykke

 

11. Valg af revisorsuppleant for 1 år (pt Lucas Vange).

Frank Skade Nielsen genopstiller og vælges ind. Tillykke

 

12. Evt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Formand Christoffer Schramm, kasserer, Simon Wettendorff, Menigt medlem Jan Yde Larsen samt Menigt medlem Ulrik Björnsson.

 

Afslutning
Formanden takkede for god ro og orden, og takkede dirigenten. Generalforsamlingen blev herefter ringet af.

 

På bestyrelsens vegne
Mark Andersson, 4. marts 2021

Luk