Menu

MEDLEMSSKAB

Ved indmeldelse, læs nedenfor:

 

Undertegnede indmelder sig hermed i / bekræfter sit medlemsskab af Blovstrød IF Fodboldafdeling.

 

Jeg er indforstået med, at mit medlemskab er gældende indtil den dato, hvor jeg skriftligt måtte melde mig ud.

 

Jeg er endvidere indforstået med, at jeg under hele mit medlemskab er forpligtet til at betale det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent samt at efterleve Blovstrød Idrætsforenings love vedr. fodboldafdelingen.

 

Ethvert spørgsmål vedr. kontingent skal rettes til kontingent kasseren eller formanden. Vi forbeholder os ret til at udsende mail til en samlet gruppe vedr. skyldig kontingent, uanset om dette er ikke gældene i forhold til normal praksis.

 

Efter din indmeldelse er blevet godkendt vil du blive kontaktet med henblik på kontingentbetaling.

 

Ved indmeldelse har vi behov for dine data, venligst udfyld formularen som bliver linket til i nedenstående

 

INDMELDELSESBLANKET.

  

 

Ved udmeldelse bedes formularen nedenfor udfyldes: