Menu

04-03-2021 - Generalforsamling 2021 - Referat

10. marts 2021 kl. 21:14

Dagsorden til dagen i henhold til foreningens vedtægter er:

 1. Formanden byder velkommen
 2. Valg af dirigent og valg af referent
 3. Bestyrelsen lægger beretning for det forløbne år.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til orientering.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
  2. Oprettelse af aktivitetsudvalg
   1. Aktivitetsudvalget skal sørge for at oprette begivenheder der går udover fodbolden og som sikre et social liv i og omkring klubben.
   2. Der er blevet skrevet ud til forældre o.l. på at lave arrangementer for de unge, som klubben bidrager til økonomisk.
   3. Lisa Walters melder sig til Aktivitetsudvalget og vil gerne hjælpe børnene med at arrangere hyggelige og sjove aktiviteter.
   1. Lisa, i samarbejde med bestyrelsen, første opgaver er at danne rammerne for udvalget samt at skabe kontakt og rekruttere flere.
 8. Valg til afdelingsbestyrelsen (alle valg er for 2 årig periode)
  1. Mark Anderson er på valg
   1. Ønsker ikke at fortsætte
   2. Anders Jensen ønsker at stille op med fokus på ungdommen.
    1. Hermed vedtaget.
  2. Kasper Korndahl er på valg
   1. Ønsker ikke at forsætte
   1. Formandsposten er åben og på den ekstraordinære generalforsamling tages dette op igen.
   2. Indtil da er Christoffer Schramm konstitueret formand.
  3. Kristian Kristensen er på valg
   1. Kristian Kristensen ønsker at fortsætte, men i en 1-årig periode.
   2. Hermed vedtaget
  1. Michael Drescher er på valg
   1. Michael Drescher ønsker at fortsætte.
   2. Hermed vedtaget.
  2. Simon Wettendorff er ikke på valg
  3. Jan Yde er ikke på valg
  4. Ulrik Bjørnsson er ikke på valg
  5. Christoffer Schramm er ikke på valg
  6. Jan Irlind ønsker at deltage i bestyrelsen.
   1. Hermed vedtaget.
 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (valg for 1 årig periode)
  1. Jens Erik er på valg
  2. Kevin Walters melder sig til suppleant.
  3. Hermed vedtaget.
 10. Valg af revisor (valg for 1 årig periode)
  1. Frank Skade er på valg
  2. Frank Skade ønsker at genopstille.
  3. Hermed vedtaget.
 11. Valg af revisorsuppleant (valg for 1 årig periode)
  1. Lucas Vange er på valg
  2. Lucas Vange ønsker at genopstille.
  3. Hermed vedtaget
 12. Eventuelt.
  1. Alt om Blovstrød - Kan han lave en artikel for klubben.
   1. Kevin Walters kontakter "Alt om Blovstrød" og hører om de vil lave en artikel om klubben.
  1. Næste bestyrelsesmøde:
   1. Onsdag d. 24/03-2021