Menu

HISTORIEN

I år 1986 var der nogle Oldboys samt Veteran spillere i Blovstrød Fodboldklub, som var gode til at spille indefodbold.

Rent faktisk kvalificerede de sig år efter år til en Jyllandstur under det, som nu hedder DGI Nordsjælland, og da Blovstrød Fodboldklub ikke havde midler til ”sponsere” hele turen, ja så følte spillerne, at de måtte samle midler ind på en anden måde, og dermed blev ideen med et indestævne i Blovstrødhallen født.

Ideen med bespisning inkluderet i prisen var med lige fra det første år (1987), dette for at gøre det hele mere socialt og meget anderledes i forhold til datidens stævner.

Til og med midten af 90'erne var det koner/kærester, som lavede og anrettede maden i Blovstrødhallens køkken/caféteria som til dagens anledning venligst var udlånt af inspektør Erling Petersen.

I slutningen af 80’erne fornemmede Blovstrød IF dog at stævnet nu gav så mange penge at det ikke var retfærdigt, at kun dem som skulle på Jyllandstur skulle have gavn af overskuddet (de kvalificerede sig nu heller ikke hvert år mere).

Det blev derfor besluttet, at Blovstrød IF nu varetog stævnet samtidig med, at Blovstrød så betalte for de aktive deltagere på Jyllandsturen (når de kvalificerede sig) og ikke for koner/kærester etc.

Overskuddet på stævnet var ca. 5.000 kr. Ligeledes blev der i stævnet indføjet en seniorrække således at man nu både dystede i senior, oldboys samt veteran.

I starten havde stævnet ikke nogen decideret hovedsponsor, men blev blot kaldt Blovstrød Cup, siden hen blev A/S Carl Nielsen og Søn hovedsponsor for stævnet og fra midten af 90’erne overtog Lokalbanken Allerød dette hovedsponsorat.

 

I år 2010 skiftede stævnet navn til Handelsbanken Cup da Handelsbanken købte Lokalbanken.

 

I år 2012 skiftede stævnet igen navn da Handelsbanken ikke ønskede at fortsætte sponsoratet. JØRGEN SCHMIDT HOLDING blev herefter ny sponsor for stævnet.

I år 2014 kom der igen ny hovedsponsor for stævnet, nemlig CARL RAS A/S

Mane andre firmaer støtter os nu i højere og mindre grad med amerikanske lotteripræmier i forbindelse med stævnet.

Stævnet oplevede en mindre krise i midt 90’erne, hvor det var vanskeligt at skaffe hold og man tænker tilbage på de år hvor man skulle ringe mange gange rundt efter hold, og mere eller mindre tikke dem om at deltage.

Dengang havde man ikke de samme elektroniske medier som nu til dags for at nå rundt til folk, og samtidig var det uøvede kræfter, der nu var blevet stævneansvarlige.

I midt 90’erne skiftede selve bespisningen også karakter. Arrangørerne fandt det mere og mere besværligt at finde koner/ kærester som ville hjælpe til med at lave mad og servere og måtte således overlade dette til Blovstrødhallens Caféteria. Dette er dog på ingen måde gået ud over maden eller servicen, men snarere Blovstrød IFs overskud på stævnet.

I forbindelse år 2000 stævnet blev Showrækken for senior tilføjet, dette et primært ønske fra nogle af Blovstrøds sekunda spillere, som gerne ville deltage, men år efter år blev slået med mange mål i deres kampe.

Showrækken skulle vise sig at blive en kæmpe succes og er rent faktisk nu den største række i CARL RAS CUP.

Showrækken skiftede navn i forbindelse med år 2007 stævnet til Senior B samt Senior C, hvilket nok er en mere passende betegnelse, stadig dystes der om 1 kasse øl rækkerne.

Dette koncept er noget vi helt klart fastholder, i sekundære rækker skal der ikke spilles om pengepræmier !

Fra og med år 2016 er C rækken nedlagt eller rettere omdannet til B række

Fra og med år 2000 er de elektroniske medier blevet mere og mere velkendt og dermed har Blovstrød også kunne nå ud til flere og flere som ønskede at deltage i vores stævne.

Vi oplever nu at stævnet er booket op hvert år uden at vi skal foretage mange telefoniske opkald etc. Dette er selvfølgelig en stor lettelse for stævnearrangørerne, som ligeledes er blevet meget mere erfarne.

Flere andre klubber har efterhånden kopieret vores koncept, nogle har haft succes med det andre mindre, og til alle dem som kopierer vores koncept takker Blovstrød selvfølgelig, det viser, at vi i Blovstrød har fat i den røde tråd !

 

Social hygge sammensat med sportslig udfoldelse = CARL RAS CUP i Blovstrød

 

Blovstrød I.F Fodbold bestyrelsen - 2019