Menu

UPDATE, BIF Fodboldafdeling generalforsamling 2018 - kom med ombord

image
01. januar 2018 kl. 10:07
BIF Fodboldafdeling afholder ordinær generalforsamling onsdag den 21. februar 2018 kl. 1900 i klublokalet i Blovstrød Idrætsanlæg, Sortemosevej 20, 3450 Allerød

Vi søger nye frivillige. Alle er velkomne, men vi er meget interesserede i at få nogle forældre til vores skønne ungdomsspillere ind i bestyrelsen. Vi kommer specielt til at savne en Kasserer da Peter Tømming ikke genopstiller samt en revisor da Lars Kristensen ikke ønsker at fortsætte

 

Der er rig mulighed for at lave lige det man allermest har lyst til, og arbejdsmængden vil være 5-6 bestyrelsesmøder om året og måske en time hver anden uge. Kontakt gerne bestyrelsen, hvis I er interesserede, og ellers blot mød op på generalforsamlingen.

 

Alle aktive medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, der kan afgives fuldmagt til andet aktivt medlem

 

DAGSORDEN I FØLGE VEDTÆGTERNE

1. Formanden byder velkommen.

 

2. Valg af dirigent og valg af referent.

 

3. Bestyrelsen aflægger beretning for år 2017.

 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2017.

 

5. Kassereren fremlægger bestyrelsens budgetforslag for 2018 til godkendelse.

 

6. Fastsættelse af kontingent for år 2018.

 

7. Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2018.

 

8. Valg til afdelingsbestyrelsen, følgende er på valg:

a. Valg af kasserer for 2 år (pt Peter Tømming, som ønsker at udtræde af bestyrelsen)

b. Valg af menigt medlem for 2 år (pt Jens Erik Nielsen)

c. Valg af menigt medlem for 2 år (pt Ulrik Bjørnsson)

 

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år (pt Jan Yde Larsen).

 

10. Valg af revisor for 1 år (pt Lars Kristensen som ikke ønsker at fortsætte)

 

11. Valg af revisorsuppleant for 1 år (pt Frank Skade Nielsen).

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

 

Formand Morten Buchwald, Sekretær, Mark Andersson, Menigt medlem Brian Andersen samt Menigt medlem Brian Kuhre.

 

På bestyrelsens vegne, Morten Buchwald, formand, mail : post@blovstrod-if.dk