Menu

Rolig generalforsamling

image
25. februar 2018 kl. 17:58
Onsdag d. 21. februar blev Fodboldafdelingens årlige generalforsamling afholdt

Meget få medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling, hvilket er lettere bekymrende. Generalforsamling forløb stille og roligt og var overstået på ca 30 minutter.

 

Anders Buur blev valgt som dirigent og Mark Andersson som referent.

 

Bestyrelsen aflagde beretning for et svært år 2017 - denne kan læses på dette link: Årsberetning 2017

 

Kasserer Peter Tømming fremlagde regnskab, vi kom ud af år 2017 med overskud og et pænt sponsorat fra Kvickly for de næste par år.

 

Budget 2018 blev godkendt og kontingentsatserne blev fastsat til de samme som for år 2017.

 

Peter Tømming ønskede ikke at genopstille til kasser posten, i stedet blev Christoffer Schramm valgt som kasserer for 2 år. Dejligt med nye unge ansigter i og omkring vores afdeling.

 

Jens Erik Jensen samt Ulrik Bjørnsson blev begge genvalgt for en 2 årig periode.

 

Frank Skade-Nielsen blev valgt som foreningens nye revisor da Lars Kristensen ikke ønskede at genopstille. 

 

Der blev givet bemyndigelse til bestyrelsen om at sætte navne på såvel bestyrelses suppleant samt revisor suppleant da disse ikke blev valgt.

 

Tak til Peter Tømming for mange år i og omkring vores afdeling, vi er helt sikre på at se dig til nogle af vores arrangementer i fremtiden

 

pbv 

 

Morten Buchwald