Menu

Ny bestyrelse valgt på generalforsamlingen

image
06. marts 2017 kl. 17:20
Klaus Kristensen, Jakob Bang samt Jan Plum takkede af for bestyrelsesarbejde på årets generalforsamling. De 3 blev afløst af Brian Kuhre, Jens Erik Nielsen samt Ulrik Bjørnsson.

Det var en særdeles velbesøgt generalforsamling, som blev afholdt torsdag d. 23. februar i klublokalet i Blovstrødhallen. 25 stemmeberettigede medlemmer var troppet op.

 

Formand Klaus Kristensen bød velkommen og Rolf Mandrup blev valgt som dirigent mens Jakob Bang tog vare på referatet.

 

Årets beretning blev aflagt ligesom regnskabet blev fremlagt, begge dele uden de store kommentarer.

 

Det skal dog nævnes at året 2016 hurtigt ville gå i glemmebogen. Bestyrelsen har været slidt og trængte til forandring. Vi havde store problemer rent seniormæssigt, men omvendt grøde i yngste ungdom. Vores økonomi er sund, med positiv kassebeholdning og en fornuftig egenkapital. Igen med et men, år 2016 gav et pænt underskud, som dog var budgetteret.

 

Som nævnt indledningsvis blev der valgt flere nye personer ind i bestyrelsen og flere nuværende bestyrelsesmedlemmer skiftede titler.

 

  1. Klaus Kristensen trådte af som formand og her blev Morten Buchwald valgt for en 2 årig periode. Morten Buchwald har tidligere været formand i 15 år i foreningen.
  2. Jakob Bang trådte af som sekretær, denne post vil fremadrettet blive varetaget af Mark Andersson, som ikke var på valg (dvs at sekretær posten principielt er på valg næste år) i stedet for Jakob Bang blev Brian Kuhre valgt for en 2 årig periode.
  3. Morten Buchwald trådte af som menigt medlem (har blev valgt formand) så der skulle vælges nyt menigt medlem. Her blev Jens Erik Nielsen valgt for en 2 årig periode
  4. Brian Andersne blev genvalgt for en 2 årig periode som menigt medlem.
  5. Jan Plum ønskede at udtræde af bestyrelsen og her blev Ulrik Bjørnsson valgt for 1 årig periode.
  6. Jan Yde blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen

 

Dvs at BIF Fodbold nye bestyrelse har følgende sammensætning:

 

Formand: Morten Buchwald

Kasserer: Peter Tømming

Sekretær: Mark Andersson

Menige medlemmer: Brian Andersen, Brian Kuhre, Jens Erik Nielsen samt Ulrik Bjørnsson.

 

Bestyrelsen konstituerer sig endeligt med ansvars opgaver på først kommende bestyrelsesmøde, onsdag d. 8. marts.

 

Den nye bestyrelse vil gerne takke Klaus Kristensen samt Jakob Bang for mange årigt arbejde samt Jan Plum for sin indsats.

 

De fleste omkring vores forening kender nok Ulrik Bjørnsson, han har været en utrættelig medhjælper for stort set alt omkring vores afdeling gennem mange år. Brian Kuhre samt Jens Erik Nielsen er nye bekendtskaber, begge forældre med sønner i yngste ungdom.

 

Alle omkring bestyrelsen glæder sig til at tage fat på de mange arbejdsopgaver der er i en forenig af vores størrelse, og hvis du har ideer eller lyster at give et nap med ved arrangementer eller lignende så tøv ikke med at henvende Jer til os.

 

pbv

 

Morten Buchwald