Menu

Generalforsamling 2016

image
30. januar 2016 kl. 11:31
Blovstrød IF Fodbold afholder ordinær generalforsamling onsdag den 17. februar 2016 kl. 19 i klublokalet i Blovstrød Hallen, Sortemosevej 20, 3450 Allerød.

GENERALFORSAMLING - 2016

 

Blovstrød IF Fodboldafdelingen - Afholder ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 17. februar 2016 kl. 19 på i klublokalet i Blovstrød Hallen, Sortemosevej 20, 3450 Allerød.

 

DAGSORDEN

 

1) Formanden byder velkommen.

 

2) Valg af dirigent og valg af referent.

 

3) Bestyrelsen aflægger beretning for år 2015.

 

4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2015.

 

5) Kassereren fremlægger bestyrelsens budgetforslag for 2016 til godkendelse.

 

6) Fastsættelse af kontingent for år 2016.

 

7) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 3. februar 2016.

 

8) Valg til afdelingsbestyrelsen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

- Valg af kasserer for 2 år (pt Peter Tømming)

- Valg af ungdomsformand for 2 år (pt Mark Andersson)

- Valg af menigt medlem for 2 år (pt Niels Dreyer, som ønsker at udtræde af bestyrelsen)

- Valg af menigt medlem for 2 år (pt Jan Plum)

 

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år (pt Jacob Saaby Sørensen).

 

10) Valg af revisorsuppleant for 1 år (pt Frank Skade Nielsen).

 

11) Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne, Klaus Kristensen, formand, mail : post@blovstrod-if.dk

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Formand Klaus Kristensen

Sekretær Jakob Bang

Menigt medlem Morten Buchwald

Menigt medlem Brian Andersen