Menu

BIF Fodboldafdeling generalforsamling 2017 - kom med ombord

image
07. februar 2017 kl. 10:52
BIF Fodboldafdeling afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 1900 i klublokalet i Blovstrød Hallen, Sortemosevej 20, 3450 Allerød

Flere af klubbens mange årige bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, og vi søger derfor nye frivillige. Alle er velkomne, men vi er meget interesserede i at få nogle forældre til vores skønne ungdomspillere ind i bestyrelsen. Der er rig mulighed for at lave lige det man allermest har lyst til, og arbejdsmængden vil være 5-6 bestyrelsesmøder om året og måske en time hver anden uge. Kontakt gerne bestyrelsen, hvis I er interesserede, og ellers blot mød op på generalforsamlingen.

 

Alle aktive medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, der kan afgives fuldmagt til andet aktivt medlem.DAGSORDEN
 I FØLGE VEDTÆGTERNE

1) Formanden byder velkommen.

2) Valg af dirigent og valg af referent.

3) Bestyrelsen aflægger beretning for år 2016.

4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2016.

5) Kassereren fremlægger bestyrelsens budgetforslag for 2017 til godkendelse.

6) Fastsættelse af kontingent for år 2017.

7) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 16. februar 2017.

8) Valg til afdelingsbestyrelsen, følgende er på valg:

Valg af formand for 2 år (pt Klaus Kristensen, som ønsker at udtræde af bestyrelsen)

Valg af sekretær for 2 år (pt Jakob Bang, som ønsker at udtræde af bestyrelsen)

Valg af menigt medlem for 2 år (pt Morten Buchwald)

Valg af menigt medlem for 2 år (pt Brian Andersen)

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år (pt Jacob Saaby Sørensen).

10) Valg af revisor for 2 år (pt Lars Kristensen)

11) Valg af revisorsuppleant for 1 år (pt Frank Skade Nielsen).

12) Eventuelt.


Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Kasserer Peter Tømming

Menigt medlem Jan Plum, som dog har oplyst at han ønsker at udtræde af bestyrelse

Ungdomsansvarlig Mark Andersson

 

På bestyrelsens vegne, Klaus Kristensen, formand, mail : post@blovstrod-if.dk