Menu

04-03-2021 - Generalforsamling 2021 - Kl. 19.00

26. januar 2021 kl. 15:13

Der indkaldelses hermed til generalforsamling d. 04-03-2021 kl. 19.00. Bestyrelsen søger nye kræfter der har lyst til at deltage omkring det lokale foreningsliv, da flere i bestyrelsen stopper. Især med fokus på ungdomsområdet, søger vi forældre og folk der har lyst til at løfte hele vores ungdomsområde og gøre det sjovt at komme ud på anlægget.

Hvis du synes dette kunne være noget for dig, så mød endelig op til generalforsamling og hør nærmere om det arbejde vi har lavet, det vi laver og det vi ønsker at lave.

Vi håber at Blovstrød I.F - Fodbold kan blive en central del af det lokale miljø og at mange fremtidige generationer startede deres aktive idrætsliv i og omkring Blovstrød.

 

Årets generalforsamling er rykket til starten af marts i forhåbning om, at vi kan mødes fysisk. Der tages forbehold for at generalforsamlingen bliver digital og/eller at den rykkes, for at akkommodere de gældende restriktioner fra hhv. myndigheder og kommunen.

Dagsorden til dagen i henhold til foreningens vedtægter er:

1) Formanden byder velkommen

2) Valg af dirigent og valg af referent

3) Bestyrelsen lægger beretning for det forløbne år.

4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til orientering.

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6) Fastsættelse af kontingent.

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Valg til afdelingsbestyrelsen (alle valg er for 2 årig periode)

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (valg for 1 årig periode)

10) Valg af revisor (valg for 2 årig periode)

11) Valg af revisorsuppleant (valg for 1 årig periode)

12) Eventuelt.

 

Vi håber at se så mange som muligt deltage og støtte op omkring det lokale foreningsliv.

 

Bedste hilsner

Bestyrelsen.